Demokratiutveckling

Demokrati, en förutsättning för långsiktig stabilitet och fred, kräver medborgarnas engagemang. De ideella organisationer som i krigs- och konfliktdrabbade länder på olika sätt försöker involvera och engagera medborgarna i att forma framtiden spelar en avgörande roll för demokratin. Mångfald, också det en förutsättning för demokrati, kan bara skapas genom att olika röster gör sig hörda bland medborgarna i det civila samhället.

Det är viktigt att ideella organisationer samarbetar med kvinnoorganisationer som på olika sätt bidrar till demokratiutvecklingen i konfliktdrabbade länder. De arbetar för att skapa förutsättningar för försoning och samarbete mellan olika etniska grupper eller med nätverksbyggande mellan kvinnoorganisationer på nationell, regional och internationell nivå. Andra viktiga uppgifter är att öka det kvinnliga röstdeltagandet vid allmänna val och få fler kvinnor politiskt aktiva. Demokratin hotas när det saknas politiskt engagemang och när valdeltagandet är lågt. Det är därför mycket viktigt att enskilda kvinnor får kunskap om sin rätt att påverka politik och ställa makthavare till svars.

Fler kvinnoorganisationer är i sig är också ett bidrag till ett mer demokratiskt och pluralistiskt samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen