Kvinnors hälsa

I krigstider satsas inga pengar på kvinnohälsovård. Tillgången till hälsovård är ofta bristfällig och många utsatta kvinnor lever isolerat utan möjlighet att besöka läkare eller gynekolog. Kunskapen om vanliga kvinnosjukdomar är också eftersatt och många upptäcker till exempel cancer i…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen