Människohandel

Handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål

Handeln med kvinnor och barn är ett växande problem i Europa. Offren kommer ofta från fattiga förhållanden i de forna öststaterna. De lockas med löften om jobb i Västeuropa, men fråntas sina pass, säljs som slavar och tvingas till prostitution. Kvinnoorganisationer samarbetar på Balkan, i Mellanöstern och i Georgien och försöker motverka människohandeln.

Här är några exempel:

Hur bekämpar man människohandeln? Ett exempel från Bosnien-Hercegovina

Debatt om svenska utlandsarbetare och människohandel

Riktlinjer för svensk personal i internationella uppdrag från nätverket för etiska regler

”Uppror och upprop mot handeln med kvinnor och flickor”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen