ICC

ICC

Internationella brottsmålsdomstolen och jämställdhet

Det internationella samfundet har ända sedan första världskriget sökt lösningar på hur krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord ska kunna utredas och sanktioneras. Den ökning av dokumenterade brott som begås mot civilbefolkningen i krigstider har lett till behovet av en internationell instans där förövarna kan ställas inför rätta. 1998 antogs den så kallade Romstadgan som beslutade om införandet av och regelverket för en permanent internationell brottsmålsdomstol (ICC – International Criminal Court).

Romstadgan är den första internationella överenskommelse som, tack vare betydande insatser från kvinno- och fredsrörelsen, också tar upp brott som begås enbart eller primärt mot kvinnor. Det gäller våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingat havandeskap och påtvingad sterilisering som först i och med Romstadgan räknas som brott mot mänskligheten och krigsbrott och därmed kan behandlas i den internationella brottsmålsdomstolen. Eftersom tidigare erfarenheter visar att kvinnors speciella erfarenheter ofta marginaliseras slår Romstadgan också fast att kvinnor ska få lika stort utrymme som män när man tillsätter personer som ska utreda och döma dessa brott.

I februari 2003 valdes de 18 domarna till den internationella brottsmålsdomstolen som startade sin verksamhet den 11 mars 2003. Många organisationer kämpade för en jämn könsfördelning bland domarna och resultat blev sju kvinnliga och elva manliga domare. Detta är ett stort steg i rätt riktning med tanke på att den kvinnliga representationen i liknande domstolar och tribunaler tidigare varit cirka 15 procent. Nästa val av domare sker år 2006 och då finns möjligheten att jämna ut könsfördelningen ytterligare.

Kategori: ICC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen