Juridisk rådgivning

I krigets spår är det ofta oklart vilka lagar som gäller. Många kvinnor har blivit änkor och kanske förlorat äganderätten till sin bostad, som ofta är skriven på mannen i familjen. Viktiga dokument, som äktenskapsbevis och kontrakt, kan ha försvunnit under kriget.

Våld i hemmet har en tendens att öka i samband med konflikter och kvinnor som utsatts kan behöva juridisk rådgivning, för att kunna ta ut skilsmässa eller i en vårdnadstvist. Många har inte råd att anlita hjälp.. Därför finns ideella organisationer som erbjuder fri rättshjälp till kvinnor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen