Opinionsbildning

Det krävs tid och kraft för att bygga upp ett fungerande demokratiskt samhälle efter ett krig. Ofta har mycket i samhället upphört att fungera och det är vanligt att människor blir deprimerade och apatiska efter en konflikt. En slags handlingsförlamning…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen