Opinionsbildning

Det krävs tid och kraft för att bygga upp ett fungerande demokratiskt samhälle efter ett krig. Ofta har mycket i samhället upphört att fungera och det är vanligt att människor blir deprimerade och apatiska efter en konflikt. En slags handlingsförlamning vilar över samhället. I ett sådant läge är alla insatser för att väcka opinion och handlingskraft ett viktigt steg för demokratin.

Kvinnoorganisationer arbetar opinionsbildande genom att upplysa allmänheten i viktiga frågor och försöka påverka makthavare. De lyfter upp kvinnofrågor på den politiska dagordningen. Det rör sig om frågor som är viktiga för jämställdhet och demokrati, men som inte får så stor uppmärksamhet i samhället i övrigt. Kampanjer för fler kvinnor i politiken eller mot människohandel är några exempel.

En av kvinnoorganisationernas uppgifter är att informera och skapa opinion om kvinnors situation i krigs- och konfliktdrabbade länder även på hemmaplan och i internationella sammanhang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen