Studier & forskning

En förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är kunskap om genusfrågor. Beslutsfattare och andra aktörer måste förstå hur mycket samhället har att vinna på jämställdhet mellan könen och hur mycket som förloras om man låser fast sig i stereotypa…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen