Studier & forskning

En förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är kunskap om genusfrågor. Beslutsfattare och andra aktörer måste förstå hur mycket samhället har att vinna på jämställdhet mellan könen och hur mycket som förloras om man låser fast sig i stereotypa könsroller. Kvinnor är diskriminerade på många områden är det är därför kvinnor som förlorar mest, vilket leder till att samhället förlorar en stor del av kvinnornas kraft.

I krigs- och konfliktdrabbade länder kommer jämställdhetsfrågor långt ned på den politiska agendan. Kvinnoorganisationer samarbetar med flera feministiska organisationer som arbetar för att höja kunskapen om genusfrågor. Det kan röra sig om akademiska studier på teoretisk nivå eller undersökningar om kvinnors situation i dagens samhälle.

Kvinnoorganisationer vill att de kunskaper och erfarenheter de får genom sitt arbete med kvinnofrågor i krigs- och konfliktdrabbade ska komma fler till del. För att bidra till positiva förändringar rapporterar de därför om kvinnors bristande utrymme vid fredsförhandlingar till exempel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen