Traumabearbetning

Kvinnor som utsätts för traumatiska upplevelser eller övergrepp under ett krig måste snabbt få hjälp att bearbeta sina trauman om de inte ska få bestående problem. I de flesta fall har inte samhällsapparaten någon kapacitet för att möta dessa behov.…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen