Traumabearbetning

Kvinnor som utsätts för traumatiska upplevelser eller övergrepp under ett krig måste snabbt få hjälp att bearbeta sina trauman om de inte ska få bestående problem. I de flesta fall har inte samhällsapparaten någon kapacitet för att möta dessa behov. Därför finns ideella organisationer som driver lokala kvinnocenter där kvinnor erbjuds individuell psykologhjälp eller deltagande i samtalsgrupper. Kvinnor som har blivit utsatta för våld i hemmet kan också behöva bearbeta sina upplevelser på liknande sätt. Det är viktigt att få tala om det som har hänt och känna att man inte är ensam med sina erfarenheter och problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen