Utbildning

Många kvinnor möter en ny verklighet när kriget tagit slut. Om de har blivit änkor måste de ensamma försörja sig och sin familj. Ofta måste de skola om sig för att få chans till jobb. Utbildning i data, språk eller…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen