Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett problem som förekommer i alla samhällen. I krigs- och konfliktdrabbade samhällen är våldsbenägenheten ofta större eftersom många människor mår dåligt och kriget har normaliserat våld som problemlösningsmetod. Kvinnors kraft behövs för att bygga upp ett…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen