Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett problem som förekommer i alla samhällen. I krigs- och konfliktdrabbade samhällen är våldsbenägenheten ofta större eftersom många människor mår dåligt och kriget har normaliserat våld som problemlösningsmetod.

Kvinnors kraft behövs för att bygga upp ett konfliktsargat samhälle igen, men utsattheten för våld gör att deras handlingsförmåga begränsas. Många ideella kvinnoorganisationer erbjuder därför skydd, vård och stöd till utsatta kvinnor. De arbetar också för att försöka minska våldet mot kvinnor och barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen