Arkiv

Kvinnor för fred i ”omöjlig” konflikt

– Världen behöver oss och vi förtjänar att bli lyssnade till. Det handlar både om jämställdhet och om att nå fred och försoning, säger Terry Greenblatt, en av de ledande kvinnorna i fredsnätverket Jerusalem Link. Nätverket består av israeliska och…

Djindjic lyssnade till kvinnorna

– Häv undantagstillståndet och ta maffiafrågan på allvar. Milica Gudovic, aktiv i kvinnogruppen Zene na Delu i Belgrad, kommenterar läget i Serbien efter mordet på premiärminister Zoran Djindjic. Mordet på Serbiens premiärminister Zoran Djindjic den 12 mars anses vara ett…

Kvinnor i fredsförhandlingar

Varför är det viktigt att kvinnor deltar i fredsförhandlingar? Kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning. I ett land som drabbats av konflikt borde det i demokratins namn vara självklart att kvinnorna ska vara med vid fredsförhandlingarna. Som det…

FN och kvinnorna

 – en historisk tillbakablick 1945 FN bildas och dess stadga träder i kraft den 24 oktober. FN-stadgan är det första folkrättsliga dokument som slår fast principen om lika rättigheter för män och kvinnor. 1946 FN:s kvinnokommission bildas. Elenor Roosevelt är…

En värld styrd av kvinnor – väl värt att prova

Feministen och fredsaktivisten Hannah Safran är från Haifa i Israel,Hannah är verksam i ett flertal kvinno-och-fredsorganisationer (se nedan) och är filosofie doktor på universitetet i Haifa. Hannah beskriver hur det ser ut i Israel/Palestina idag. På de av Israel ockuperade…

Frågor och svar om människohandel

Handeln med kvinnor och barn är ett växande problem i Europa. De som utsätts för människohandel kommer ofta från fattiga förhållanden i de forna öststaterna. De lockas med löften om jobb i Västeuropa, men fråntas sina pass, säljs som slavar…

Serbien & Montenegro

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Makedonien

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Kroatien

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Kosovo

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen