Arkiv

Israel

Historik: bakgrund till konflikten Under första världskriget stred Europas stormakter om inflytande i Mellanöstern. Storbritannien ockuperade Palestina som kom att lyda under brittiskt mandat. 1947 antog FN:s generalförsamling en resolution om att Palestina skulle delas i en judisk och en…

Georgien

Historik om Georgien Det har funnits georgiska folkstammar i området åtminstone sedan 1000-talet före Kristus. Landet har under olika tidsperioder varit ett enat kungadöme eller splittrat i små furstendömen under turkisk eller persisk dominans. På 1700-talet förenades de östra regionerna…

Bosnien-Hercegovina

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Albanien

Historik om Albanien 1946 bildades Folkrepubliken Albanien som under de följande decennierna hade ett nära samarbete först med Sovjetunionen, och sedan med Kina. Från och med slutet av 70-talet isolerade sig Albanien i det närmaste totalt från omvärlden. Enver Hoxhas…

Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett problem som förekommer i alla samhällen. I krigs- och konfliktdrabbade samhällen är våldsbenägenheten ofta större eftersom många människor mår dåligt och kriget har normaliserat våld som problemlösningsmetod. Kvinnors kraft behövs för att bygga upp ett…

Utbildning

Många kvinnor möter en ny verklighet när kriget tagit slut. Om de har blivit änkor måste de ensamma försörja sig och sin familj. Ofta måste de skola om sig för att få chans till jobb. Utbildning i data, språk eller…

Traumabearbetning

Kvinnor som utsätts för traumatiska upplevelser eller övergrepp under ett krig måste snabbt få hjälp att bearbeta sina trauman om de inte ska få bestående problem. I de flesta fall har inte samhällsapparaten någon kapacitet för att möta dessa behov.…

Studier & forskning

En förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är kunskap om genusfrågor. Beslutsfattare och andra aktörer måste förstå hur mycket samhället har att vinna på jämställdhet mellan könen och hur mycket som förloras om man låser fast sig i stereotypa…

Opinionsbildning

Det krävs tid och kraft för att bygga upp ett fungerande demokratiskt samhälle efter ett krig. Ofta har mycket i samhället upphört att fungera och det är vanligt att människor blir deprimerade och apatiska efter en konflikt. En slags handlingsförlamning…

Juridisk rådgivning

I krigets spår är det ofta oklart vilka lagar som gäller. Många kvinnor har blivit änkor och kanske förlorat äganderätten till sin bostad, som ofta är skriven på mannen i familjen. Viktiga dokument, som äktenskapsbevis och kontrakt, kan ha försvunnit…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen