Arkiv

ICC

Internationella brottsmålsdomstolen och jämställdhet Det internationella samfundet har ända sedan första världskriget sökt lösningar på hur krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord ska kunna utredas och sanktioneras. Den ökning av dokumenterade brott som begås mot civilbefolkningen i krigstider har lett…

Människohandel

Handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål Handeln med kvinnor och barn är ett växande problem i Europa. Offren kommer ofta från fattiga förhållanden i de forna öststaterna. De lockas med löften om jobb i Västeuropa, men fråntas sina…

Kvinnors hälsa

I krigstider satsas inga pengar på kvinnohälsovård. Tillgången till hälsovård är ofta bristfällig och många utsatta kvinnor lever isolerat utan möjlighet att besöka läkare eller gynekolog. Kunskapen om vanliga kvinnosjukdomar är också eftersatt och många upptäcker till exempel cancer i…

Kvinnor i fredsprocessen

Allt för många konflikter i världen resulterar tyvärr i krig. En av förutsättningarna för att uppnå en långsiktig fred och stabilitet är att involvera det civila samhället i fredsprocessen, vid alla fredsförhandlingar och försoningsarbete. Det förekommer allt för ofta att…

Demokratiutveckling

Demokrati, en förutsättning för långsiktig stabilitet och fred, kräver medborgarnas engagemang. De ideella organisationer som i krigs- och konfliktdrabbade länder på olika sätt försöker involvera och engagera medborgarna i att forma framtiden spelar en avgörande roll för demokratin. Mångfald, också…

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Jämställdhet mellan kvinnor och män är inte en kvinnofråga utan en viktig fråga för hela samhället. Bristande jämställdhet är ett avgörande hinder för samhällsutveckling. Arbetet med att öka jämställdheten är därför viktigt inte bara för att förbättra kvinnornas situation utan…

Jämställdhetsanalys

Jämställdhet mellan män och kvinnor är inte bara en kvinnofråga utan en viktig fråga för samhället som helhet. Ojämlikhet mellan könen är en stor stötesten för social utveckling. Att arbeta för ökad jämställdhet är därför viktigt inte bara för att…

Ockupationen av Palestina måste upphöra

Den 8 mars demonstrerade Jerusalem Link, ett nätverk bestående av israeliska och palestinska feministiska fredsorganisationer, tillsammans längs muren som delar Jerusalem från Västbanken. Jerusalem Link kräver att Israel drar tillbaka sina trupper från Västbanken och Gaza och att gränserna från…

Bosniska kvinnor för samhällsförändring

– Om kvinnor ska bli en kraft att räkna med i samhället måste de först stärkas till att tro på sig själva, säger Stanojka Tesic i den bosniska kvinnoorganisationen Forum Zena. Forum Zena har på bara ett par år tagit…

Nya grepp mot sexualiserat våld

Man talar inte högt om kvinnors sexualitet i Kroatien. Maja Mamula på Women’s Room i Zagreb menar att det finns ett starkt samband mellan förnekelse av kvinnans rätt till sin kropp och sexuella njutning och förekomsten av mäns sexualiserade våld…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen