Bosniska kvinnor för samhällsförändring

– Om kvinnor ska bli en kraft att räkna med i samhället måste de först stärkas till att tro på sig själva, säger Stanojka Tesic i den bosniska kvinnoorganisationen Forum Zena.

Forum Zena har på bara ett par år tagit plats som en viktig aktör för förändring i staden Bratunac.

Stämningen är uppsluppen runt det stora samlingsbordet i Forum Zenas lokaler i centrala Bratunac, Bosnien-Hercegovina. Ett tjugotal kvinnor i olika åldrar och av olika etniskt ursprung dricker kaffe och smaskar på söta baklavas. Det skrattas och skämtas men rätt som det är tar allvaret över. Många av kvinnorna känner stor oro inför framtiden. När kommer vi att få jobb igen? Varför gör kommunen ingenting för alla flyktingar som har återvänt? Hur kan vi påverka vår situation?

– Ja, vad kan vi göra? Det är just det som är det centrala, menar Stanojka Tesic, en av de ledande kvinnorna i Forum Zena. Om ingen frågar oss måste vi själva agera för att få det samhälle vi vill ha.

Bratunac ligger i östra Republika Srpska, den serbiska delen av Bosnien-Hercegovina. Området drabbades hårt av krigets etniska rensning och Bratunacs 15 000 muslimer fördrevs. Trots att det har gått mer än sju år sedan fredsavtalet slöts har få flyktingar återvänt. Starka nationalistiska krafter präglar fortfarande samhället och få resurser sätts in för att underlätta återvandringen för de muslimska familjer som vill flytta tillbaka. Det var det här som fick de serbiska kvinnorna i Forum Zena att gå samman för ett par år sedan.

– Vi ville ha tillbaka våra vänner och grannar. Men ingenting hände. Eftersom kommunen inte gjorde några insatser för att få flyktingarna att våga återvända så vi beslöt att handla själva, berättar Stanojka.

Stanojka Tesic och hennes väninnor sökte upp aktiva kvinnogrupper på andra håll i landet. I samarbete fick man med tiden i gång en återflyttning till Bratunac från städer som Tuzla och Sarajevo.

– Många är mycket rädda för att återvända. Minnena från kriget och fördrivningen får många att tveka och därför måste vi arbeta varsamt. Det börjar ofta med att kvinnorna eskorteras hit för ett första besök då de kan träffa gamla vänner och kanske se sina hus, om de inte är förstörda.

Etnicitet oviktigt

Hittills har kring 2 700 muslimer återvänt till Bratunac. De kvinnor som kommer tillbaka får mycket stöd och hjälp vid Forum Zenas kvinnocenter. 34-åriga Jasmina Ibrahimovic, som återvände för ett år sedan tillsammans med sin man och två barn, ser kvinnocentret som sin trygga punkt.

– Här stödjer vi varandra, oavsett etnicitet. I början var jag ofta rädd och mådde dåligt – då fick jag hjälp från de andra kvinnorna när det gällde myndighetskontakter och annat som krävdes. I dag känner jag inte längre obehag när jag går runt i staden. Den kraften har jag fått via centret, menar Jasmina.

Många av de hemvändande flyktingarna känner rädsla och oro när de kommer tillbaka. Är de verkligen välkomna? Forum Zena gör därför ofta besök ute i byarna kring Bratunac för att se till att integrationen fungerar. På en del håll har det varit spänt, speciellt mellan de hemvändande muslimerna och serbiska internflyktingar som kom hit under kriget.

– Det är då vi måste finnas till hands för att skapa dialog, menar Stanojka Tesic.

Viktig mötesplats

På Forum Zenas center erbjuds en mängd olika kurser i syfte att underlätta kvinnornas väg in på den svåra bosniska arbetsmarknaden. Hemvändaren Jasmina Ibrahimovic deltar till exempel i en sykurs, andra studerar engelska och data. Forum Zena jobbar också för att stärka unga kvinnors självförtroende genom att gå ut i skolorna och informera om jämställdhet och kvinnors och mäns rättigheter.

– Kvinnocentrets viktigaste funktion är nog ändå att det utgör en mötesplats för oss kvinnor. Någon sådan har vi aldrig förut haft här i Bratunac, berättar en av de andra kvinnorna kring bordet.

– Att ge kvinnor ett eget rum att mötas i är jätteviktigt, poängterar Stanojka Tesic. Här utbyts erfarenheter, vi lär av varandra och stärks. Det krävs för att vi ska kunna ta ut rätten att delta i uppbyggnaden av ett fungerande samhälle.

Stanojka berättar stolt att Forum Zena var den första frivilligorganisation (NGO) som startades i Bratunac. I dag finns ytterligare sju NGOs och det civila samhället har börjat ta plats.

– Vi har fått in fem kvinnor i kommunfullmäktige! Även om 31 av ledamöterna är män så är det en framgång. För fyra år sedan fanns ingen kvinna representerad.

Mot alla odds har Forum Zena blivit en kraft att räkna med på den politiska scenen. De bjuds in till samtal och ses som viktig remissinstans.

– Vi visar att kvinnor gör skillnad, menar Stanojka Tesic. Men för att få kraft att förändra måste vi först få möjlighet att utveckla oss själva och lita till vår egen förmåga. Därför är kvinnocenter, likt vårt här i Bratunac, så viktiga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen