Nya grepp mot sexualiserat våld

Man talar inte högt om kvinnors sexualitet i Kroatien. Maja Mamula på Women’s Room i Zagreb menar att det finns ett starkt samband mellan förnekelse av kvinnans rätt till sin kropp och sexuella njutning och förekomsten av mäns sexualiserade våld mot kvinnor.

Var tredje kvinna i världen har någon gång utsatts för könsrelaterat våld. I ett krigsdrabbat land som Kroatien, präglat av osäkerhet och frustration, ökar förekomsten av mäns våld mot kvinnor. En stor del av dessa övergrepp har sexuella inslag, vilket försvårar för dem som kämpar för att uppmärksamma och motverka våldet.

– Sexualiserat våld mot kvinnor erkänns inte som ett problem i det Kroatiska samhället, varken politiskt eller socialt, säger Maja Mamula, samordnare på Women’s Room. Det beror delvis på att kvinnor sexualitet är ett mycket tabubelagt ämne. När kvinnor inte erkänns rätten till sin kropp och sin sexualitet kan man heller inte angripa problemet med att kvinnor utsätts för sexualiserat våld på rätt sätt.

Maja Mamula, Jelena Postic, Nermina Komaric och Rada Boric har länge varit engagerade i den Kroatiska kvinnorörelsen på olika sätt. De har alla arbetat med stöd till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld och förstått hur svårt det är för en kvinna överhuvudtaget våga tala om det hon utsatts för och be om hjälp.

– Kvinnorna känner ofta skuld och skam över det de varit med om. De känner inte till sina rättigheter och har kanske aldrig fått lära sig något om sin egen kropp och sin sexualitet, berättar Maja Mamula.

Upplysning och påverkansarbete

Kvinnorna bakom Women’s Room har nu bestämt sig för att angripa problemet från ett annat håll.

– Det räcker inte med att hjälpa offren för sexualiserat våld, även om det är nog så viktigt. Vi ser det som en absolut nödvändighet att också förändra allmänhetens och politikernas inställning i grundläggande frågor om kvinnors rättigheter, säger Maja Mamula.

En av de grupper som Women’s Room inriktar sig på är lärare på skolor runt om i Kroatien. Eftersom det inte förekommer någon sexualundervisning på skolorna håller de föreläsningar om ungdomars sexualitet, men också om sexualiserat våld och hur det kan motverkas.

– Vi har fått fantastisk respons, säger Maja Mamula. Lärarna uppskattar våra föreläsningar mycket eftersom de har svårt att få tag på information kring dessa frågor. Vår förhoppning är förstås att de ska använda sina nyvunna kunskaper i undervisningen.

Women’s Room planerar också att arbeta gentemot yrkesgrupper som kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för våld, som poliser, sjukhuspersonal, åklagare och domare. De behöver få ökad kännedom om problematiken kring sexualiserat våld för att bättre kunna bemöta dessa kvinnor och behandla dem rättvist. Det händer dock att kvinnorna i Women’s Room stöter på motstånd i sitt arbete.

– Det finns grupper i samhället som motarbetar precis det som vi kämpar för, nämligen kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Då och då startas kampanjer mot abort från konservativa politiker med band till den katolska kyrkan. Vi har också stött på motstånd när vi försökt etablera samarbete med polisen, säger Maja Mamula.

Attitydförändring kring kvinnors sexualitet

Trots motstånd och knappa resurser kämpar dessa eldsjälar på för att motarbeta kvinnoförtrycket i Kroatien. De försöker etablera ett nätverk av frivilligorganisationer och myndigheter för att få större genomslag i samhället. De ska också göra vad de kan för att problemet med sexualiserat våld ska uppmärksammas i kroatisk media.

Women’s Room startade sin verksamhet vid årsskiftet med målsättningen att förändra attityder kring kvinnors sexualitet och sexualiserat våld. Att de behövs råder det ingen tvekan om. Det finns organisationer i Kroatien som erbjuder stöd till kvinnor som utsatts för våld, men Women’s Room är den första som arbetar opinionsbildande mot sexualiserat våld. Flera feministiska organisationer har uttalat sitt stöd för deras verksamhet.

– Enda sättet att komma åt problemet med sexualiserat våld är att öka människors medvetenhet och kunskap om detta kvinnoförtryck. Först då kan problemet ses för vad det är så att det blir möjligt att tackla det, avslutar Maja Mamula.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen