Tio års kamp för fred och kvinnors rätt

De började arbeta för tio år sedan för att ge krigets flyktingkvinnor trygghet och säkerhet. Sedan dess har Center for Women War Victims utvecklats till en av de mest inflytelserika kvinnoorganisationerna i Kroatien. I början av maj firade organisationen tioårsjubileum med en stor konferens i Zagreb.

Center for Women War Victims (CWWV) var en av de första kvinnoorganisationer på Balkan. Då, 1993, jobbade CWWV för att stödja kvinnor i de enorma flyktingströmmar som kom till Kroatien från krigets Bosnien-Hercegovina. Flyktingkvinnorna, oavsett etnicitet, erbjöds stöd i de så kallade ”självhjälpsgrupper” som CWWV organiserade i flyktinglägren kring Zagreb. Självhjälpsgrupperna gav kvinnorna möjlighet att prata om verkligheten i kring dem, om flykten och kriget. För många kvinnor betydde samvaron i grupperna att de fick kraft att leva vidare och våga tro på framtiden.

CWWV kom snabbt att bli en viktig mötesplats i Zagreb för kvinnor med en feministisk övertygelse och med starkt engagemang för fred och försoning mellan folken på Balkan. Vesna Kesic, som var med från början, minns:

– Center for Women War Victims var en av de första stora feministiska organisationerna som bildades på Balkan. Vi kämpade hårt mot den rådande nationalismen och kvinnors utsatthet i kriget. Vi upptäckte dock rätt snart att vi valt ”fel” namn på vår organisation – de kvinnor som fick vårt stöd var inga offer (victims) utan snarare starka överlevare med kraft att ta makten över sina liv! Namnet har fått leva kvar ända tills i dag, men nu byter vi snart namn till Women’s Center Rosa – efter Rosa House, ett flyktingboende för kvinnor som drivs i vår regi.

Nationellt nätverk

Tack vare CWWV har många nya kvinnoorganisationer bildats i Kroatien och på andra håll i forna Jugoslavien. I dag finns ett nätverk av femtio kroatiska kvinnogrupper som tillsammans har drivit en mängd kampanjer för kvinnors rätt. Under kriget fokuserades många insatser på att stävja krigshetsen och den starka nationalismen. Under senare år har inriktningen på kampanjerna varierat, från att handla om vikten av ökat kvinnligt deltagande i politiska val till starkare lagstiftning för kvinnor på arbetsmarknaden och rätten till abort.

– Vi har flyttat fram våra positioner markant. Samtidigt får vi inte glömma hur svårt det var att jobba för tio år sedan. Då sågs vi som förrädare, kallades för häxor och motarbetades eftersom vi inte delade de nationalistiska värderingarna som präglade samhället och politiken, berättar Vesna Kesic.

Möte för att minnas

I början av maj i år hölls en stor jubileumskonferens i Zagreb för att fira att Center for Women War Victims har funnits i tio år. Temat för konferensen var kvinnorörelsens historia på Balkan.

– I dag står fred och fredsbyggande högt på den politiska dagordningen i våra länder, mycket tack vare påtryckningar från internationella organisationer. Men få pratar om de insatser som kvinnogrupper över hela Balkan gjorde under kriget. Vi möttes över gränser, vi stöttade varandra oavsett etnicitet, skapade nätverk och arbetade för ett slut på kriget. Detta får inte glömmas bort och exkluderas i historieskrivningen, då riskerar även kvinnors insatser nu och i framtiden att förlora utrymme, menar Vesna Kesic.

Kvinnors berättelser

Vid konferensen i Zagreb lanserades den välmatade Women Recollecting Memories, en samling personliga berättelser från kvinnor som på olika sätt har varit knutna till CWWV under åren. Jubileumskonferensen innebar många tårfyllda möten mellan kvinnor som inte hade setts på många år. En kvinna har rest ända från Kanada för att få möjlighet att träffa de vänner hon fick via CWWV när hon kom till Zagreb som flykting för tio år sedan.

– Det var häftigt att se alla dessa kvinnor mötas igen! De fick möjlighet att minnas men också tid för att prata framtid och förbättrat samarbete mellan organisationer och över nationsgränser. Dessa kvinnor utgör starka demokratiska krafter som ger hopp om en hållbar fredlig och jämställd utveckling på Balkan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen