Kvinnor i fredsförhandlingar

Varför är det viktigt att kvinnor deltar i fredsförhandlingar? Kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning. I ett land som drabbats av konflikt borde det i demokratins namn vara självklart att kvinnorna ska vara med vid fredsförhandlingarna. Som det…

Frågor och svar om människohandel

Handeln med kvinnor och barn är ett växande problem i Europa. De som utsätts för människohandel kommer ofta från fattiga förhållanden i de forna öststaterna. De lockas med löften om jobb i Västeuropa, men fråntas sina pass, säljs som slavar…

Jämställdhetsanalys

Jämställdhet mellan män och kvinnor är inte bara en kvinnofråga utan en viktig fråga för samhället som helhet. Ojämlikhet mellan könen är en stor stötesten för social utveckling. Att arbeta för ökad jämställdhet är därför viktigt inte bara för att…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen