Frågor och svar om människohandel

Handeln med kvinnor och barn är ett växande problem i Europa. De som utsätts för människohandel kommer ofta från fattiga förhållanden i de forna öststaterna. De lockas med löften om jobb i Västeuropa, men fråntas sina pass, säljs som slavar…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen