Jämställdhetsanalys

Jämställdhet mellan män och kvinnor är inte bara en kvinnofråga utan en viktig fråga för samhället som helhet. Ojämlikhet mellan könen är en stor stötesten för social utveckling. Att arbeta för ökad jämställdhet är därför viktigt inte bara för att…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen