Serbien & Montenegro

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Makedonien

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Kroatien

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Kosovo

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Israel

Historik: bakgrund till konflikten Under första världskriget stred Europas stormakter om inflytande i Mellanöstern. Storbritannien ockuperade Palestina som kom att lyda under brittiskt mandat. 1947 antog FN:s generalförsamling en resolution om att Palestina skulle delas i en judisk och en…

Georgien

Historik om Georgien Det har funnits georgiska folkstammar i området åtminstone sedan 1000-talet före Kristus. Landet har under olika tidsperioder varit ett enat kungadöme eller splittrat i små furstendömen under turkisk eller persisk dominans. På 1700-talet förenades de östra regionerna…

Bosnien-Hercegovina

Historik: det forna Jugoslavien och dess sönderfall Den Socialistiska federativa republiken Jugoslavien bildades 1945 och leddes av Josip Broz Tito och det jugoslaviska kommunistpartiet. Jugoslavien fick under de följande decennierna omfattande ekonomisk och militär hjälp från USA. Under 70-talet och…

Albanien

Historik om Albanien 1946 bildades Folkrepubliken Albanien som under de följande decennierna hade ett nära samarbete först med Sovjetunionen, och sedan med Kina. Från och med slutet av 70-talet isolerade sig Albanien i det närmaste totalt från omvärlden. Enver Hoxhas…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen