Israel

Historik: bakgrund till konflikten Under första världskriget stred Europas stormakter om inflytande i Mellanöstern. Storbritannien ockuperade Palestina som kom att lyda under brittiskt mandat. 1947 antog FN:s generalförsamling en resolution om att Palestina skulle delas i en judisk och en…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen