FN och kvinnorna

 – en historisk tillbakablick 1945 FN bildas och dess stadga träder i kraft den 24 oktober. FN-stadgan är det första folkrättsliga dokument som slår fast principen om lika rättigheter för män och kvinnor. 1946 FN:s kvinnokommission bildas. Elenor Roosevelt är…

En värld styrd av kvinnor – väl värt att prova

Feministen och fredsaktivisten Hannah Safran är från Haifa i Israel,Hannah är verksam i ett flertal kvinno-och-fredsorganisationer (se nedan) och är filosofie doktor på universitetet i Haifa. Hannah beskriver hur det ser ut i Israel/Palestina idag. På de av Israel ockuperade…

Ockupationen av Palestina måste upphöra

Den 8 mars demonstrerade Jerusalem Link, ett nätverk bestående av israeliska och palestinska feministiska fredsorganisationer, tillsammans längs muren som delar Jerusalem från Västbanken. Jerusalem Link kräver att Israel drar tillbaka sina trupper från Västbanken och Gaza och att gränserna från…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen