FN och kvinnorna

 – en historisk tillbakablick 1945 FN bildas och dess stadga träder i kraft den 24 oktober. FN-stadgan är det första folkrättsliga dokument som slår fast principen om lika rättigheter för män och kvinnor. 1946 FN:s kvinnokommission bildas. Elenor Roosevelt är…

Skriv i fältet vad du vill söka efter och tryck sedan på Enter.

Till toppen